1. Anasayfa
 2. İlaçlar ve İlaç Fiyatı
Trendlerdeki Yazı

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022
Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022
0

Yazı İçeriği

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022 Bu ilaç iç ve dış hemoroid(basur) sorununda,  anla bölgede oluşan ağrı,şişlik,kaşıntı gibi sorunların iyi edilmesinde kullanılmaktadır. Fitil olarak kullanılan bu ilaç basurun tedavisinde önemli rol oynamaktadır. procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022

ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN ÖZETİ

1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, fitil
Procto-Glyvenol, %5 + %2, rektal krem

procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

• Bir fitil (2 g) 400 mg trinosid ve 40 mg lidokain içerir.
• 1 gr rektal krem ​​50 mg trinosid ve 20 mg lidokain hidroklorür içerir.
Bilinen etkiye sahip yardımcı maddeler:
Rektal krem: metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, setil alkol.
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1’e bakın.

3. FARMASÖTİK FORM

• Fitiller: Sarımsı beyaz, torpido biçimli fitiller, çatlaksız, katı, hafif yağlı.
• Rektal krem: Hafif, karakteristik bir kokuya sahip beyaz, homojen krem.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. TEDAVİ ENDİKASYONLARI

Dış ve iç hemoroidlerin lokal tedavisi.

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022

4.2 POZOLOJİ VE YÖNETİM YÖNTEMİ

pozoloji
Akut duruma gelene kadar sabah akşam tek fitil veya makattan krem ​​sürülmelidir.
semptomlar azaldı, bundan sonra dozaj günde bir defaya düşürülebilir.
Pediatrik popülasyon
Tribnozid ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil ile klinik deneyim yoktur çocuklarda.

4.3. KONTRENDİKASYONLARI

Etkin maddelere veya Tribnoside ve lidokain’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık Rektal krem ve fitil bölüm 6.1’de listelenmiştir.

4.4. KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARILAR VE ÖNLEMLER

Karaciğer yetmezliği olan hastalar
Tribenosid ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
şiddetli karaciğer hasarından muzdarip.
Pediatrik popülasyon
Çocuklarda tribnozid ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil ile klinik deneyim yoktur.
Yardımcı maddelerle ilgili bilgiler
Tribenosid ve lidokain rektal krem ​​şunları içerir:
• lokal cilt reaksiyonlarına neden olabilen setil alkol (örn. kontakt dermatit).
• alerjik reaksiyonlara neden olabilen metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat
(muhtemelen gecikmeli). procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar
Göz ile temasından kaçınılmalıdır.
Ürün yutulmamalıdır.

4.5. DİĞER TIBBİ ÜRÜNLERLE ETKİLEŞİMİ VE DİĞER TIBBİ ÜRÜN FORMLARI
ETKİLEŞİM

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. DOĞURGANLIK, GEBELİK VE LAKASYON

Hamilelik ve emzirme
Tribnozid ve lidokainin hamile veya
emziren kadınlar Önlem olarak trigennoside ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil kullanılmamalıdır.
Hamileliğin ilk 3 ayında kullanılır.
Tribenosid ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil hamileliğin 4. ayından itibaren kullanılabilir.
ve emzirme döneminde, ancak önerilen doz aşılmamalıdır.
Doğurganlık
Hayvan çalışmaları, lidokainin doğurganlık üzerinde etkisi olmadığını göstermektedir.
Triblinosidin doğurganlık üzerindeki potansiyel etkileri hakkında hiçbir veri mevcut değildir.

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022

4.7. SÜRÜŞ VE MAKİNE KULLANMA YETENEĞİNE ETKİLERİ

Tribenosid ve lidokain Rektal krem ​​ve fitil, yeteneği üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir veya ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir. Araç ve makine kullanın.

4.8. İSTENMEYEN ETKİLER

Güvenlik profilinin özeti
Tedavi sırasında nadiren bildirilen yan etkiler, yanma (uygulama yerinde ağrı) gibi lokal reaksiyonlardır.
uygulama bölgesinin ötesine yayılabilen döküntü ve kaşıntı. Bu istenmeyen etkilerin yanında,

Tribnozid ve lidokain uygulaması Rektal krem ​​ve fitil çok nadir durumlarda tetiklenebilir
olası semptomları içeren bir anafilaktik reaksiyon (örn. anjiyoödem ve yüz ödemi).
Her birinin içinde sıklık gruplaması, advers reaksiyonlar azalan ciddiyet sırasına göre sunulmuştur.
Sistem Organ Sınıfı (SOC) Seyrek Çok seyrek
Bağışıklık sistemi bozuklukları Anafilaktik reaksiyon
Kardiyak bozukluklar Kardiyovasküler bozukluk
Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar
bronkospazm
Deri ve deri altı doku hastalıkları Ürtiker Anjiyoödem
Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşullar
Uygulama yeri kaşıntısı, procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar
uygulama yeri döküntüsü,
uygulama yeri ağrısı
Yüz ödemi
Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı
Anjiyonöronik ödem, yüz ödemi,
bronkospazm ve kardiyovasküler bozukluklar.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Şüpheli advers reaksiyonları raporlamak, sürekli olarak daha fazla bilgi toplamanın önemli bir yoludur.
tıbbi ürünün yarar/risk dengesinin izlenmesi. Herhangi bir şüpheli advers reaksiyon,

4.9. AŞIRI DOZ

Tribnozid ve lidokain Rektal krem ​​ve Fitil ile doz aşımı deneyimi yoktur.
Kazara oral yoldan yutulması durumunda semptomatik tedavi ile birlikte gastrik lavaj önerilir.
ve genel destekleyici önlemler.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Topikal kullanım için antihemoroidaller. ATC kodu: C05A D içeren ürünler
lokal anestezikler.
Hareket mekanizması
Tribenosid kılcal geçirgenliği azaltır ve damar tonusunu iyileştirir. Ayrıca anti-inflamatuar vardır
olarak rol oynayan bir dizi endojen madde üzerinde antagonistik bir etki gösterir ve
inflamasyon ve ağrı gelişiminde aracılar.
Lidokain, hemoroidlerin neden olduğu kaşıntı, ağrı ve ağrıyı gideren bir lokal anesteziktir.

Procto Glyvenol Fitil (Supozituvar) Ne İçin Kullanılır? +2022

5.2 FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER

absorpsiyon
Tribnosidin fitillerden sistemik biyoyararlanımı, aşağıdaki durumlarda elde edilenin sadece %30’u kadardır.
madde ağızdan veya damardan verilir. Kremin içeriğinde bulunan trialnosidin %2-20’si
cilt yoluyla emilir. 1 mikrogram/ml’lik pik plazma konsantrasyonları (tribenosit ve metabolitler)
1 fitilin (400 mg trinosid) rektal uygulamasından 2 saat sonra kaydedildi. procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar
Lidokain, mukoza zarlarından kolayca emilir ve sağlam deriden zayıf bir şekilde emilir. Biyoyararlanımı
yaklaşık %50 rektal uygulamadan sonra. Sadece 0.70 mikrogram/ml’lik pik plazma konsantrasyonları
300 mg’a kadar lidokain içeren 1 fitil uygulamasından 112 dakika sonra kaydedildi.
Dağıtım
Lidokain, belirgin bir şekilde alfa1-asit glikoproteine ​​bağlanır.
biyotransformasyon
Tribenosid vücutta büyük ölçüde metabolize edilir. Lidokain karaciğerde hızla metabolize olur.
Eliminasyon
Tribenosid: Fitil ile uygulanan dozun %20-27’si idrarla vücuttan atılır.
metabolitlerin formu. procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar
Lidokain metabolitleri, değişmemiş lidokainin %10’undan daha azı ile idrarla atılır.

5.3 PREKLİNİK GÜVENLİK VERİLERİ

Tribenosit:
Tribnozid ile yapılan klinik olmayan akut ve tekrarlanan doz toksisite çalışmaları, ürünün
oral uygulama ile pratik olarak toksik değildir. Üreme toksisitesi çalışmaları mevcut değildir. rektal
uygulama, minimum sistemik maruziyet ile etkili yerel konsantrasyonlar üretir ve bu nedenle,
oral kabilenositten farklı bir toksikolojik profil oluşturması beklenir.
Lidokain:
Hayvan çalışmalarında, lidokainin doz aşımından sonra not edilen toksisite, merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerden oluşmuştur.
sinir ve kardiyovasküler sistemler. Üreme toksisitesinde ilaca bağlı yan etkiler görülmedi
çalışmalarda, lidokain de in vitro veya in vivo mutajenite testlerinde mutajenik bir potansiyel göstermedi.

Farmakoterapötik grup: Topikal kullanım için antihemoroidaller. ATC kodu: C05A D içeren ürünler
lokal anestezikler.
Hareket mekanizması
Tribenosid kılcal geçirgenliği azaltır ve damar tonusunu iyileştirir. Ayrıca anti-inflamatuar vardır
olarak rol oynayan bir dizi endojen madde üzerinde antagonistik bir etki gösterir ve
inflamasyon ve ağrı gelişiminde aracılar. procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar
Lidokain, hemoroidlerin neden olduğu kaşıntı, ağrı ve ağrıyı gideren bir lokal anesteziktir.

Procto Glyvenol Fitil Fiyat 2021

Bu ilacın fiyatı 19.33 TL‘den eczanelerde satılmaktadır.  Bu fiyat 10 adet fitil içindir ayrıca fiyatlara zaman zaman zamlar gelebilmektedir. Normal reçete ile satılmaktadır. procto glyvenol fitil , procto glyvenol fitil fiyat , procto glyvenol fitil ne işe yarar

 • 1
  mutlu
  Mutlu
 • 0
  _zg_n
  Üzgün
 • 1
  _a_k_n
  Şaşkın
 • 4
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

Site kurucusu- Herkes gibi sen de özgürce paylaşcan....

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir